QUÈ ÉS LLIBRE SOLIDARI

isotipo.png

UNA MICA D'HISTÒRIA

 

Joan Bagur Florit, un emprenedor jubilat, l’any 2011 amb 75 anys i després de plantar cara a un càncer, decideix seguir amb actiu fent una activitat d’ajust als mes necesitats i aixi neix l’associació Llibre Solidari.

Comencem a recollir llibres d’una forma modesta, fins i tot amb un carret de supermercat. Poc després canviem els primers espais de venda i ens situem a diversos mercats ambulants de la nostra ciutat.

A finals del 2012 s’obre la nostra primera botiga al Carrer Francesc Tàrrega 9, al barri del Congrés de Barcelona.

A dia d'avui, en Joan Bagur (Mercadal, Menorca, 1936) segueix d'aprop tots els moviments de Llibre Solidari, essent la seva filla, Berta, qui lidera aquest somni solidari.

"Continuar un projecte creat amb tanta il·lusió, un plaer i una gran responsabilitat".

Berta Bagur

isotipo.png

COM FUNCIONA

 

Aportació econòmica per fer front al lloguer de l’habitatge o habitació.

DONACIONS

Pots portar les teves donacions de llibres a qualsevol punt de venda de Llibre Solidari.

RECOLLIDA

Telèfon: 930 116 322
Recollida a domicili de donacions de llibres.

Transformant els llibres en recursos.

ASSISTEN SOCIAL

Parlem amb la persona que sol·licita l’ajuda

AJUT ECONÒMIC

Llibre Solidari entrega una ajuda econòmica per arribar a fi de mes, per a alimentació o per pagar el lloguer.

Una furgoneta recollirà les donacions.

AJUST ALIMENTS

Ajudem en la compra de la cistella básica d'alimentació

isotipo.png

VISIÓ

 

Ésser un referent cultural, sostenible i solidari a Catalunya.

isotipo.png

MISSIÓ

 

Generar una comunitat solidària de donants, clients i voluntaris per aconseguir recursos destinats a l'ajuda social.

 

- Creant una cultura sostenible, per mitjà de l'ús de recursos reciclats en bon estat, anul·lant els residus innecessaris.

- Apropar les persones al món cultural, mitjançant la lectura, tallers i conferències.

- Permetre l'increment de les ajudes amb la venda de llibres i roba de segona mà.

isotipo.png

INFORMACIÓ ECONÒMICA 2018

 
org1.1.1.png
org.1.1.2.png

Les gràfiques expliquen d'una manera explicita la radiografia econòmica de Associació Llibre Solidari 2018.

Vull fer esment breument d’unes premisses per entendre el funcionament econòmic de la nostra associació:
La nostra associació funciona amb la mateixa rigorositat d'una empresa, les seves obligacions fiscals i impostos són exactament els mateixos que té l'àmbit empresarial.
Els treballadors (no els components de el projecte oportunitat) tenen el seu sou com qualsevol treballador.
Els treballadors (no els components de el projecte oportunitat) tenen el seu sou com qualsevol treballador. Els treballadors externs són una meravella per a la nostra associació per la seva elevada motivació envers el projecte i la seva col·laboració només rep aportació econòmica en funció dels resultats.

En aquest apartat trobem tots els compromesos amb el nostre Projecte Comarques que pretén fer arribar cultura i obra social a tot el territori català.

També vull remarcar que tots i cadascun dels punts de venda paguen el lloguer a excepció dels Mercats Municipals (gentilesa de l'Ajuntament de Barcelona).

En definitiva aquesta petita explicació és per aclarir a qui pugui tenir reticències envers la solidaritat, per si tenen dubtes: d'aquesta compra, què arriba a ajudes socials? Doncs la resposta és clara, al tancament de l'exercici, tot el benefici es destina a ajudes socials, com podeu veure aquest passat 2018 va ser un 28% del total de la facturació.

isotipo.png

CODI ÈTIC

 

1.- SOBRE LLIBRE SOLIDARI L’associació Llibre Solidari és una entitat sense ànim de lucre que promou una filosofia cultural, sostenible i solidària en el territori català. Llibre Solidari es bolca per tal d’involucrar les persones a viure de forma sostenible amb el medi ambient mitjançant la reutilització de productes (llibres, CD, DVD, vinils i roba) de segona mà. Llibre Solidari promou activitats entorn al món del llibre i la literatura per tal d’esdevenir un referent cultural al territori català. Els beneficis íntegres generats per l'associació a través de la venda de llibres i roba de segona mà es reverteix de nou a la societat en dos pilars: - Cultura - Solidaritat per a les persones i col·lectius en risc d'exclusió social.

2.- COMPROMÍS ÈTIC Llibre Solidari i el seu equip estan compromesos cap a la consecució d'una societat més justa i sostenible. Llibre Solidari en totes les seves accions, tant internes com externes, emet un missatge de responsabilitat envers les persones i el medi ambient, més enllà de l'àmbit legal o financer.

El compromís ètic es tradueix en un seguit d''avantatges:
- La societat demanda cada cop més relacionar-se amb entitats i empreses que estiguin a prop d'una bona pràctica amb les persones i el medi.
- Una major participació de les persones relacionades amb el projecte a tots nivells (competitivitat i productivitat).

- Un gran reconeixement de la societat i fidelització de socis i seguidors del nostre producte sostenible.

3.- VALORS I PRINCIPIS ÈTICS. Tots els membres de Llibre Solidari tenen com a primera premissa prendre les seves decisions dins l'entorn especial en què es desenvolupa el nostre projecte. Aquest fet queda perfectament reflectit en la visió i missió de l'associació.

4.- QUALITAT DE VIDA A l’associació Llibre Solidari es treballa perquè tots els components de l'entitat tinguin un suport personal des de la direcció per a sentir-se segurs davant de qualsevol eventualitat. Es promou que l'ambient on es desenvolupa l'activitat de l'associació sigui agradable i confortable.

5.- IMPACTE A LA COMUNITAT Totes les accions de l'associació tenen unes directrius clares per transmetre una filosofia de vida:
- SOSTENIBILITAT
- RECICLATGE

- SEGONA OPORTUNITAT
i sobre tot ésser persones solidàries i compromeses en l'amor a un mateix, a l'altre i a l'entorn per assolir una societat més justa.

isotipo.png

CODI D'IGUALTAT

 
igualdad.png

PLA IGUALTAT

La igualtat entre dones i homes és la base de qualsevol societat que es sostingui sota la premissa del respecte entre les persones.

Les societats des de molt antic van criminalitzar a la dona, tractant- la com una segona divisió, amb el temps la societat i el sentit comú han emprès un viatge per tornar a la dona l'espai que li correspon. Podríem parlar de la llei de la igualtat promoguda l'any 2007, però en Associació Llibre Solidari preferim parlar de sentit comú i respecte des de sempre a l'apel·lació que les persones som iguals i de tal manera se'ns ha de tractar a uns i altres.

Llibre Solidari contempla

- Igualtat de tracte

- Igualtat d'Oportunitats

COMPROMÍS DE L'ASSOCIACIÓ

- L'associació Llibre Solidari estableix una paritat entre homes i dones en la participació extensa i continuada de tot el col·lectiu que conformem l'entitat.

- La incorporació de persones noves al nostre projecte sempre ve precedida per donar la màxima informació a la nova col·laboradora o col·laborador.

- Es promouen dos cops l'any, com a mínim, activitats socials per a compartir amb totes les persones del projecte independentment del seu sexe.

COMISSIÓ D'IGUALTAT

Associació Llibre Solidari ha establert que tres dels seus col·laboradors facin un seguiment de fidelització pel que fa a l'aplicació del codi ètic i d'igualtat.