Política de privacitat de dades

Identitat i adreça del responsable del fitxer on es guarden les seves dades.

En Virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, Associació Llibre Solidari amb domicili social al carrer Francesc Tàrrega, 9  08027 Barcelona (en endavant el Responsable del fitxer), li informa que al introduir les seves dades a través dels formularis del nostre lloc web ens facilita dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i s'incorporen als fitxers dels quals Associació Llibre Solidari n'és la propietària i responsable.


Finalitat del tractament de les seves dades

La recollida i tractament de les seves dades personals té com a finalitat fer-li arribar per qualsevol mitjà informació comercial dels nostres serveis i mantenir la relació comercial en cas que vostè adquireixi un producte o servei ja sigui via lloc web o fent una compra en qualsevol establiment fixe o puntual (fires, parades de qualsevol mena puntuals). Vostè assumeix conscientment el tractament de les seves dades personals amb aquets fins.

Dret d'accés, rectificació i/o cancel·lació

En tot moment vostè podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  enviant un mail a tal efecte a info@sentitsolidario.org. Així mateix, en qualsevol moment por revertir el consentiment a dalt expressat en relació a les seves dades personals i l'enviament de comunicacions comercials.