CONDICIONS DE VENDA

L'objecte d'aquets termes i condicions de venda és la de regular la compra de productes, activitats i/o serveis a través d'aquesta web com en qualsevol punt físic de Llibre Solidari i els seus noms com ara Armari Solidari, Cultura Activa, o Equilibri Emocional

PREU

Els preus que visualitzi en aquesta web o en qualsevol de les nostres botigues o punt de venda romandran afectats per l'IVA corresponent en cada moment i en cada cas segons normativa aplicable a Espanya, amb caràcter general els preus sempre es mostraran amb l'IVA inclòs, ara bé, Llibre Solidari es reserva el dret a publicar el preu d'algun producte, servei o activitat amb el preu abans d'impostos si en algun moment ho considera escaient. Els preus estan publicats en euros.

ENVIAMENT DE PRODUCTES

En aquells productes que pugui comprar per la web com ara llibres, caldrà que en el procés de compra visualitzi les despeses de lliurament del producte o productes comprats, el termini de lliurament dependrà dels serveis de empreses externes de transport pot consultar el termini aproximat de lliurament posant-se en contacte amb Llibre Solidari.

DEVOLUCIONS

Els productes que pot comprar via online o presencialment són productes de segona mà i a preus econòmics per aquest motiu NO està permesa la devolució ni el canvi de ningun producte. L'Usuari o client haurà d'estar segur de la compra d'aquell producte abans d'efectuar tal compra, tanmateix en la compra o adquisició d'un servei o activitat tampoc podrà l'usuari o client realitzar cap reclamació al respecte en cas de no fer servir el seu servei o activitat sempre i quan no sigui imputable a Llibre Solidari el fet de no poder utilitzar el seu servei en el dia i hora acordats. L'Usuari o Client accepta EXPRESSAMENT aquesta condició al realitzar una compra de qualsevol producte, servi o activitat.

OFERTES O PROMOCIONS

Les diferents ofertes o promocions que pugui realitzar Llibre Solidari directament o a través de Cultura Activa, Equilibri Emocional, o Armari Solidari no seran acumulables i estaran regulades per les condicions de la promoció que en cada cas s'efectuï. 

LLEI APLICABLE

Serà d'aplicació a la compravenda de productes , serveis o activitats de Llibre Solidari, Armari Solidari, Equilibri Emocional o Cultura Activa la Llei Espanyola i les Lleis Europees de compres a distància (en cas de que la compra sigui realitzada a distància). En cas de litigui, el tribunal competent seran els Jutjats de Barcelona.