AVÍS LEGAL

https://www.senitsolidari.com és un lloc web, propietat de l'Associació Llibre Solidari (en endavant LLIBRE SOLIDARI)

La finalitat és informar sobre activitats, productes, serveis i noticies o actualitat sobre Sentit Solidari Llibre Solidari, Armari Solidari, Cultura Activa, Equilibri Emocional, i Club Gent Solidària, així promocions i d'altres informacions.

L'ús del lloc web suposo l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal. Conseqüentment l'usuari del lloc web haurà de llegir el present Avís Legal sempre que es disposi a visitar o emprear el lloc web, atès que el lloc pot realitzar modificacions 

Dades del Responsable del lloc web

Nom del titular : Associació Llibre Solidari

Domicili Social: Francesc Tàrrega,9 (Barcelona)

CIF G65666216

Telèfon de contacte: 933 308 743

Mail : info@sentitsolidari.org

Associació Llibre Solidari és responsable del lloc web i es compromet a complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen l'ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest lloc web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcioni d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com en la Llei de Serveeis de la Societat de la Informaciío i Comerç Electrònic 32/2002 de 11 de juliol (LSSI-CE)

Objectiu

El lloc web facilita als usuaris l'accés a la informació o la venda  de productes i serveis de Llibre Solidari a quelles persones u organitzacions interessades.

L'accés i utilització del lloc atribueix la condició d'usuari del lloc web (en endavant "Usuari") e implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, la política de privacitat i de cookies i les condicions de venda, així com les seves possibles modificacions. la duració del servei del lloc web es limita al temps en que el Usuari roman connectat al mateix.

Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal, així com les polítiques de cookies i privacitat i condicions de venda cada cop que empreu aquest lloc web donat que Llibre solidari es reserva el dret a fer canvi sobre les mateixes.

Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis del lloc web. En aquesta web es porta cura de les dades personals de l'Usuari.​

En particular l'Usuari es compromet a :

Actuar amb lleialtat i bona fe en totes les seves relacions amb Llibre Solidari

Proporcionar dades veritables i exactes durant la relació comercial amb Llibre Solidari

Emprar de forma correcta i conforme a la legislació vigent, la moral i l'ordre públic, respectant l'avís legal, polítiques de cookies i de privacitat i condicions de venda que romanen en vigor en cada moment.​

Navegació

Els servidors d'internet poden recollir dades no identificables. que poden incloure, adreça ip, i altres dades que no poden emprar-se per identificar-lo com a Usuari. La seva adreça ip es recollirà amb l'única finalitat de permetre el trànsit per internet, essent necessari per les comunicacions entre el seu navegador i el lloc web, tanmateix l'adreça ip pot emprar-se per realitzat estadístiques de manera amonimitzada en relació al nombre de visitants únics de la web.

Llibre Solidari es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accés al web quan sigui escaient sense necessitat de pre avís 

El lloc web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers del qual contingut no es atribuïble ni exigible a Llibre Solidari, essent responsable el titular de cada un dels llocs web on accedeixi mitjançant aquets enllaços o links.

Romandrà prohibida la reproducció total o parcial del contingut d'aquest lloc web sense consentiment preví per escrit de Libre Solidari.​

La informació continguda en aquest lloc web pot no estar actualitzada en tot moment, en qualsevol cas Llibre Solidari, no serà responsable de possibles danys o perjudicis derivats de tal informació que és merament informativa i l'Usuari haurà de confirmar en cada cas la vigència de tal informació.

Llibre Solidari, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys i perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a https://www.sentitsolidari.org, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'internet. Tanmateix, Llibre Solidari, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats de actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a Llibre Solidari, en quan a la tramesa de dades a través de les xarxes telemàtiques.

El lloc web pot emprar cookies o tecnologia similar que es regiran per lo establer en la política de cookies que pot consultar en qualsevol moment.

En cas de qualsevol Usuari o bé un tercer consideres que algun contingut del lloc web pogués vulnerar quelcom dret de tercers, preguem ho posi en comunicació de Llibre Solidari el més aviat sigui possible per tal d'esmenar si s'escau la informació pertinent.

El present avís legal, així com les polítiques de cookies i de privacitat, i les condicions de venda poden ser modificades en qualsevol moment donat tant a canvis legislatius com a forma d'actuar de Llibre Solidari, per tant, Llibre Solidari es reserva el dret a modificar-les sense re avís.

El present avís legal s'interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Llibre Solidari i els usuaris amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que els hi correspongui, es sometent als jutjats i tribunals de Barcelona.