Manos amigas

OBRA SOCIAL

Sentit Solidari canalitza els recursos obtinguts amb els seus projectes solidaris a través d'altres entitats i ONG's, com per exemple:

ajuntament-barcelona.png

Sentit Solidari realitza una aportació econòmica a persones en risc d'exclusió social i una situació vulnerable, per tal d'ajudar-los a cobrir les despeses d'alimentació o el lloguer de la seva vivenda. Aquestes persones, que ens arriben derivades dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, són majoritàriament gent d'edat molt avançada.

avismon.jpg

La Fundació Avismón Catalunya es una associació que vetlla per un món on les persones grans siguin acompanyades, empoderades i actives en la vida social, econòmica i cultural, i una societat que proporcioni a les persones grans les cures que requereixen, respectant la seva autonomia.

Sentit Solidari realitza diferents accions al llarg de l'any amb aquesta associació, com per exemple quan el mes de febrer passat va cobrir totes les despeses per tal de poder portar a més de 300 avis al teatre, o quan per Sant Jordi fa una donació de llibres que els voluntaris d'Avismón s'encarreguen de repartir entre tots els avis.

caritas catalunya.jpg

La missió de Càritas Catalunya és la de cohesionar, promoure i coordinar les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya en el seu servei d’acollida i acompanyament a les persones més vulnerables,
i en el desenvolupament del seu compromís social i caritatiu.

Sentit Solidari realitza un important donatiu a la delegació de Càritas al barri de Sants de Barcelona, per tal d'ajudar et tots els projectes solidaris d'aquesta associació.

LLIGAM.png

Lligam Dona és una entitat sense afany de lucre que dóna acollida, acompanyament, suport, orientació i informació a dones que no poden accedir a un habitatge, a causa sovint de la manca de recursos econòmics i/o de xarxa social (família, amics, etc.).

Sentit Solidari col·labora amb diferents accions amb aquesta entitat, com per exemple a través d'un programa d'inserció laboral per a dones amb dificultats per accedir a un lloc de feina, o un altre d'acompanyament psicològic a través del nostre projecte Equilibri Emocional.

sensesostre.png

Sense Sostre és una entitat que lluita per donar suport a la gran quantitat de persones que, malauradament, viuen al carrer a la ciutat de Barcelona.

Sentit Solidari col·labora amb aquesta organització amb l'enviament de mantes i roba provinents de les donacions que ens arriben a través del nostre projecte Armari Solidari, així com amb accions de voluntariat per repartir aliments als sense sostre.