Els vuit contes de Maupassant, que el lector té a les mans, seleccionats i traduïts per Lluís Calderer, han estat tots ells font d´inspiració o objecte de ficcions cinematogr�fiques. D´una banda, doncs, aquest volum posa a l´abast dels cinèfils interessats per les relacions entre les arts uns textos assequibles, si els mou l´enriquidora curiositat de fer un exercici comparatiu entre l´obra escrita i la seva plasmació a la pantalla. De l´altra, ofereix a tots els lectors una mostra ben representativa de l´excel.lència de Maupassant com a narrador. El llibre -ordenat d´acord amb l´estudi de Calderer "Maupassant i el cinema", incorporat en apèndix-, s´obre amb el relat "Bola de Greix" la base argumental del qual i el tractament psicològic dels personatges inspir�, en bona part, John Ford per a la realització de la Diligència; i es clou amb el conte "A l´espona del llit", el qual va donar peu al film de Luchino Visconti "Il lavoro", que ara ens brinda el títol del present recull.

A l'espona del lit (Guy de Mauppasant)

€ 4,00Price