Aquest llibre conté un conjunt de capítols que tracten aspectes molt diversos de la cultura catalana, des del segle XVI fins al XXI. Hi destaquen les pàgines dedicades a l’Acadèmia de la Llengua Catalana –una corporació creada en contra de l’Institut d’Estudis Catalans, especialment de la seva Secció Filològica-- i tota una sèrie de cartes desconegudes relacionades amb grans figures exiliades: Rafael Patxot, Baltasar Samper, Pompeu Fabra, Carles Riba i Joan Coromines, entre molts altres, que ens permeten de conèixer múltiples detalls dels anys de l’exili i de l’època franquista.
Aquest llibre conté un conjunt de capítols que tracten aspectes molt diversos de la cultura catalana, des del segle xvi fins al xxi. Hi destaquen les pàgines dedicades a l'Acadèmia de la Llengua Catalana -una corporació creada en contra de l'Institut d'Estudis Catalans, especial-ment de la seva Secció Filològica- i tota una sèrie de cartes desconegudes relacionades amb grans figures exiliades: Rafael Patxot, Baltasar Samper, Pompeu Fabra, Carles Riba i Joan Coromines, entre molts altres, que ens permeten de conèixer múltiples detalls dels anys de l'exili i de l'època franquista.

A la ciutat dels llibres (Josep Massot I Muntaner)

€ 4,00Price