De l𠆚mor se’n pot parlar de moltes maneres, i possiblement no n’hi ha cap que abasti tota la seva magnitud. En aquest llibre, Mireia Sallarès fa un exercici d𠆚proximació, una investigació sobre aquest concepte per desvetllar-ne la realitat polièdrica i el potencial subversiu.

COM UNA MICA D AIGUA AL PALMELL DE LA MA (MIREIA SALLARÈS)

€ 5,00Price