Hi ha un moment en què entenem que les preguntes ens acos- ten més al sentit, a l?apertura del sentit, que no pas les respostes. Que les respostes són útils, sí, que les necessitem per continuar vivint, però que la vida transforma les respostes en preguntes. I no preguntem ne- cessàriament perquè ens haguem equivocat o perquè considerem insu- ficient l?experiència que fem. La pregunta és la grafia de l?escreix amb què la vida es manifesta. José Tolentino Mendonça, un dels principals assagistes del Portu- gal contemporani, ens proposa un itinerari per algunes de les grans preguntes de l?existència amb l?equipatge d?una sòlida freqüentació dels clàssics: la literatura, la filosofia, els textos sagrats, el cinema, les arts plàstiques i la dansa són alguns dels referents amb què l?autor di- aloga a l?hora d?oferir la seva proposta sapiencial.

El petit camí de les grans preguntes (José Tolentino Mendonça))

€ 5,00Price