El quadern gris ha suscitat reaccions unànimes d’ençà que va apareixer, el 1966, com a volum primer de l’Obra Completa de Josep Pla a Destino. No ho posa en dubte cap crític ni cap lector: es un dels grans llibres de la literatura contemporània. Un clàssic intemporal de les lletres catalanes. L’obra mestra de Josep Pla.
Tanmateix, tant en la forma en que va apareixer el 1966 com en la versió revisada del 1969 –i en totes les posteriors–, El quadern gris contenia un nombre important d’elements que l’allunyaven significativament de l’original escrit per Pla: errors de lectura en la transcripció mecanogràfica del manuscrit, errates tipogràfiques, correccions abusives de la llengua de l’autor, intervencions editorials arbitràries...
Narcís Garolera ha revisat escrupolosament el text d’El quadern gris a la vista de l’original de l’autor, i ens n’ofereix una edició neta d’errades i fidel al text que va escriure Josep Pla.

EL QUADERN GRIS (edición en catalán) JOSEP PLA

€ 5,00Price