Una octogenària imposibilitada inmanaire, un adolescent rebel, un ex-heroïnoòman, una estudiant de violíamb ertritis, un antic boxador una mica fatxa

El sostre de la sala d'espera (Eduard Cabré)

€ 4,00Price