En aquesta Nova Yorrk convulsa, uns personatges deambulen astorats per una escena que encara no sabenfins a quin punt afectarà la història...

Els finals no arriben mai de sobte (Salvador Macip)

€ 4,00Price