Font construeix una
historia en un escenari que tot i que digui
que podria ser el de qualsevol poble metropolita postolimpic, es,
definitivament, Badalona. Es una Badalona somiada, recreada,
repensada. I te tots els condiments d'una
historia suculenta, amb regressions a epoques passades, amb vides que tenen efecte
en el present. Ajustaments de comptes amb
relacions que venen de lluny.

Els silencis de Betúlia (Jordi Font i Agustí)

€ 5,00Price