Esquerra Republicana de Catalunya, 70 anys d'història (1931-2001) és una aproximació a la història d'ERC, explicada a través d'un seguit d'articles que donen una visió plural del que ha estat la hístòria del partit polític en actiu de més llarga trajectòria a Catalunya. El llibre va néixer amb motiu de l'exposició «... i obrirà solcs l'Esquerra catalana», 70è aniversari d'Esquerra Republicana de Catalunya (1931-2001), celebrada al Museu d'Història de Catalunya dins del cicle «La memòria contemporània, dedicat, principalment, a organitzacions polítiques i sindicals catalanes. La història d'ERC és, amb intensitat variable, una part molt important de la història de la Catalunya del segle XX. Fundada el març de 1931, va tenir a les seves mans la direcció de la política de la Catalunya republicana. Els seus dirigents Macià i Companys varen esdevenir els principals protagonistes de tot allò que va significar bastir l'autogovern de Catalunya en un moment de pregona esperança en el procés de reconstrucció nacional. Malgrat l'exili i la repressió després de la Guerra Civil, varen ser Irla i Tarradellas, dirigents d'ERC, els que varen mantenir vives les institucions catalanes, sovint en condicions molt dures. El procés de reconstrucció del partit després de la dictadura va passar per diferents fases. L'esforç fet en els darrers anys, però, ha tornar a situar ERC en un lloc preeminent de la vida política catalana.

Esquerra republicans de catalunya. 79 anys d', historia (1931-2001)

€ 7,00Price