El 1939, tres amics barcelonins d’abans de la guerra, van decidir fundar una petita escola a la plaça Lesseps per transmetre els valors del cristianisme i el patriotisme dins les possibilitats que permetia el règim franquista. D’aquestes aules van sorgir noms com Maragall, Mayor Zaragoza, Roca Junyent, Ferrusola, Bonet, Armengol, Martí Anglada, etc. Pocs anys més tard es va crear la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, sota l’empara de Virtèlia, i la revista Forja, on un jove Jordi Pujol va tenir un gran protagonisme. L’escola Virtèlia, gairebé sense proposars’ho, va formar als futurs líders de Catalunya.

Generació Virtelia (Anna Roig Llort)

€ 5,00Price