El motiu que m’ha animat a escriure el llibre: una colla de persones de diverses edats i procedències que,llevat d’algunes excepcions, no es coneixien entre elles, amb una formació majoritàriament autodidacta,mogudes per un voluntarisme vocacional i sense cap suport institucional, són les autèntiques responsablesde la recuperació i la divulgació de la música, la cançó, la dansa i els instruments tradicionals arreu delsPaïsos Catalans des de mitjans dels anys 1960. Si ells no haguessin donat aquest transcendental pas endavant,què hauria passat? Senzillament, que tot aquest tresor immaterial, i tanmateix tan valuós, hauria desaparegut.Al cap i a la fi, cal tenir en compte que ells han sigut, i en molts casos encara són, insubstituïbles.

Inventari (Ferran Riera Vives)

€ 6,00Price