Abans de l�onze de setembre del 2001, el món occidental havia viscut al marge dels brots de violència del fonamentalisme islàmic. L�atac a les Torres Bessones de Nova York va fer entendre, de cop i volta, al món �civilitzat� que la lluita contra el terrorisme podia marcar el segle XXI, de la mateixa manera que el nazisme i la guerra freda havien marcat el XX, i que la comprensió d�una zona tan convulsa com l�Àsia Central era imprescindible per a l�estabilitat internacional. Després de l�èxit rotund d�Els talibans, Ahmed Rashid explora en aquest nou llibre, i amb la mateixa solvència, el complex entrellat de la yihad; es capbussa en la història de l�Àsia Central i la seva enrevessada geopolítica; descriu el desenvolupament de l�Islam i el fracàs de règims mal apuntalats després de la desintegració de la Unió Soviètica; i rastreja el fenomen de l�Islam radical a l�Àsia Central, sobretot l�emergència de moviments clandestins pròxims als talibans i Al Qaeda, i l�amenaça que aquestes organitzacions suposen per a la pau mundial.

Jihad (Ahmed Rashid)

€ 6,00Price