Persegit pels records i les notícies de la carnisseria i dels encaraments en massa realizats per l'estat colonial britànic a la seva Kenya natal...

Neix un teixidor de sonmis (Ngûgî wa Thiong'o)

€ 4,00Price