Aquest llibre recull els textos de les reflexions que van tenir lloc en l'encont re internacional "Noves fronteres de la ciència, l'art i el pensament. Intel·lig ència col·lectiva", celebrat els dies 12 i 13 de setembre de 2006 a la Pedrera. La trobada pretenia explorar l'espai d'interrelació del binomi individu-comunita t, amb tres grans eixos temàtics: l'ordre espontani, l'epidemiologia de les idee s i la informació.

ntel·ligència col·lectiva. Noves fronteres de la ciència (KRTU)

€ 6,00Price