Una de les característiques més destacades dels autors de la literatura anglesa del darrer segle i mig va ésser el seu afany viatger. Pocs foren els escriptors que no sortiren de les illes britàniques i molts, en canvi, els que no tan sols es traslladaren a terres més o menys llunyanes, sinó que hi passaren llargues temporades. En alguns casos, fins i tot s’hi quedaren i crearen una gran part de la seva millor producció fora de la terra on havien nascut. Lord Byron, per exemple, hagués d’exiliar-se a Itàlia per a trobar una llar que pogués sentir, veritablement, com a seva.

Possibilitat, no cal dir-ho, afavorida per l’afortunada conjunció, en el temps i en l’espai, de dues condicions imprescindibles: la presència de les possessions colonials britàniques, per una banda, i la pertinença, per una altra, a una classe prou adinerada com per a permetre’s viure desvagadament, sense preocupar-se gaire per les peremptòries necessitats del primum vivere que han angoixat al llarg de la història l’existència (i l’obra) de tants i tants autors.


 

Un cas enllestit (Graham Greene)

€ 3,00Price